Topper Class 10th Session 2023-24 -

Toppers of Class 10th

Toppers of Class 10th Session 2023-24

Raunak Jaiswal
94.8%
Tanmay Yadav
92.6%
Sumaira Mujeeb
91.4%
Rifa Khatoon
91.2%
Priyanshi Sharma
89.8%
Avinash Mishra
89%
Ayush Verma
88.8%
Shivam Patel
88.8%
Akash Pal
88.6%
Utkarsh Kashyap
88.6%
Asif Hussain
88.2%
Anish Verma
87.2%
Saubhagyashri Verma
87.2%
Kalash Sharma
85.8%
Parv Verma
85.8%
Ayush Chaudhary
85.4%
Shreya Bhatt
84.2%
Faraz Ahmad
84%
Divyansh Mishra
83.8%
Anishek Goswami
83.4%
Mohd. Kashif
83%
Abhinav Mishra
82.8%
Suhail Ahmad
84.2%
Astha
81.6%
Tanmay Sharma
81%
Nishbat Khursheed
80.8%
Tanishq Patel
80%
Mohd. Farhan
79.6%
Mohsin Khan
79.6%
Prateeksha Kumari
79.6%
Abhinav Yadav
79.4%
Aleena Rizwan
79.4%
Mohd. Yasir
79.2%
Mohd. Farhan
79.2%
Muazzur Rehman
79.2%
Rahil Ashraf
78.8%
Sargam Yadav
78.8%
Sandeep Prasad
78.2%
Kunal Gaur
77.7%
Diksha Patel
77.6%
Areeba Bano
77.2%
Abdullah Shaikh
76.8%
Kritika Gupta
76.8%
Abdul Azeem
76.2%
Saksham Sharma
75.8%
Ramsha Shah
75.2%

Rasphil Academy was founded by Mr. Rashid Siddiqui in the year 1994. The name of the Academy, which begins with the initials of his name, is indicative of the philosophy of the Academy, hence the name is ‘Rasphil Academy’.

Get In Touch

Copyright © 2024 Rasphil Academy. All Rights Reserved.

Design & Developed by  Tap For Tech.

Scroll to Top