Topper Class 10th Session 2023-24 -

Topper Class 10th

Topper Class 10th Session 2023-24

Raunak Jaiswal
94.8%
Tanmay Yadav
92.6%
Sumaira Mujeeb
91.4%
Rifa Khatoon
91.2%
Priyanshi Sharma
89.8%
Avinash Mishra
89%
Ayush Verma
88.8%
Shivam Patel
88.8%
Akash Pal
88.6%
Utkarsh Kashyap
88.6%
Asif Hussain
88.2%
Anish Verma
87.2%
Saubhagyashri Verma
87.2%
Kalash Sharma
85.8%
Parv Verma
85.8%
Ayush Chaudhary
85.4%
Shreya Bhatt
84.2%
Faraz Ahmad
84%
Divyansh Mishra
83.8%
Anishek Goswami
83.4%
Mohd. Kashif
83%
Abhinav Mishra
82.8%
Suhail Ahmad
84.2%
Astha
81.6%
Tanmay Sharma
81%
Nishbat Khursheed
80.8%
Tanishq Patel
80%
Mohd. Farhan
79.6%
Mohsin Khan
79.6%
Prateeksha Kumari
79.6%
Abhinav Yadav
79.4%
Aleena Rizwan
79.4%
Mohd. Yasir
79.2%
Mohd. Farhan
79.2%
Muazzur Rehman
79.2%
Rahil Ashraf
78.8%
Sargam Yadav
78.8%
Sandeep Prasad
78.2%
Kunal Gaur
77.7%
Diksha Patel
77.6%
Areeba Bano
77.2%
Abdullah Shaikh
76.8%
Kritika Gupta
76.8%
Abdul Azeem
76.2%
Saksham Sharma
75.8%
Ramsha Shah
75.2%

Rasphil Academy was founded by Mr. Rashid Siddiqui in the year 1994 . The name of the academy, which begins with the initials of his name, is indicative of the philosophy of the academy; hence the name is ‘Rasphil Academy’.

Addmission

Get In Touch

Copyright © 2024 Rasphil Academy. All Rights Reserved.

Design & Developed by  Tap For Tech.

Scroll to Top