Topper Class 12th

  • Home -
  • Topper Class 12th
team

Sanya Dixit

94.4%
team

Imran Khan

93.8%
team

Vidushi Srivastava

92.8%
team

Adwita Singh

92.8%
team

Shanul Hasan

91%
team

Prakahar Srivastava

89.6%
team

Bisma Fatima

89.6%
team

Jatin Panday

89.4%
team

Shakyan Kushwaha

88.4%
team

Ayush Singh

88.4%
team

Amol

88.2%
team

Shruti Singh

87.8%
team

Ritwiz Sharma

87.8%
team

Ritik

86.8%
team

Aditya Srivastava

86.8%
team

Kashish Tripathi

85.8%
team

Pawan Yadav

84.4%